Home > Zespół

Zarząd Fundacji

Magdalena Targańska – prezes Fundacji – ukończyła studia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Ekonomii, a także ukończyła studia podyplomowe na kierunku Relacje Międzynarodowe i Dyplomacja, ukończyła szkolenie dla mediatorów zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi i zarządzaniu zespołami ludzkimi. 

 

Karol Kwiatkowski – wiceprezes Fundacji – magister politologii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, specjalności administracja i zarządzanie w sferze publicznej. Ukończył szkolenie dla mediatorów zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi oraz szeroka wiedza dotycząc dziedzin ekonomii i rozliczeń finansowych. W latach 1997 – 2013 prowadził własną działalność gospodarczą w Polsce, a w latach 2013-2017 prowadził działalność na terenie Wielkiej Brytanii.